Z nauką jest jak z wiosłowa­niem pod prąd. Sko­ro tyl­ko zap­rzes­ta­niesz pra­cy, za­raz spycha cię do tyłu.

Projekt Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

cyfrowaszkola.png [300x225]

 

W ramach projektu „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” ponad 9000 uczniów z 226 wielkopolskich szkół podstawowych stworzy zbiór multimedialnych wpisów, poświęconych wybitnym postaciomwywodzącym się z każdej gminy naszego województwa.

 

Projekt to wynik współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w PoznaniuFundacji eSzkoła oraz Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej. W założeniu ma być interdyscyplinarną przygodą naukową, która pomoże uczniom połączyć wiedzę szkolną z zakresu historii, geografii, przyrody czy języka polskiego – z rozwojem ich kompetencji interpersonalnych.

Głównym celem projektu „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” jest wdrożenie w wybranych szkołach  podstawowych województwa programów rozwojowych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Projekt będzie trwał dwa lata. Podczas każdej edycji 20 uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych (w 4 pięcioosobowych zespołach) zajmie się odnalezieniem najciekawszych i najwybitniejszych postaci danej gminy – zarówno historycznych, jak i żyjących obecnie. Uczniowie stworzą na temat wybranej osoby autorski wpis multimedialny, poparty badaniami, poszukiwaniami źródeł informacji oraz wywiadami.

Kluczową wartością projektu jest budowanie lokalnej i regionalnej tożsamości, ukazanie dobrych wzorców i przykładów, że bohaterowie są wśród nas oraz wyrównanie szans uczniów poprzez naukę – mówi Łukasz Rumatowski, Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej.