Z nauką jest jak z wiosłowa­niem pod prąd. Sko­ro tyl­ko zap­rzes­ta­niesz pra­cy, za­raz spycha cię do tyłu.

Moje dziecko idzie do szkoły


md_logo.jpg [300x164]

Program edukacyjny  „Moje Dziecko Idzie do Szkoły"

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Tomyslu już od wielu lat wdraża program edukacyjny kierowany do dzieci rozpoczynających naukę w szkole oraz ich rodziców. Program opracowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną  w Poznaniu adresowany jest do szkół i przedszkoli. Rozpoczęcie nauki w szkole to przełomowy moment w życiu dziecka, a także jego rodziny. Kolejne lata nauki są okresem bardzo ważnym nie tylko z powodu zdobywanej przez dziecko wiedzy, ale także czasem istotnym dla jego zdrowia. W wieku szkolnym może rozwinąć się szereg problemów zdrowotnych, takich jak wady postawy, zaburzenia wzroku czy otyłość. W tym wieku kształtuje się wiele nawyków, utrwalają się zachowania, które będą umacniać zdrowie lub jemu szkodzić. Głównym celem programu jest ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród rodziców i uczniów

Cele szczegółowe to:

  • podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia,
  • uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci,
  • zainteresowanie rodziców zdrowiem ich dzieci i czynnikami wpływającymi na jego zachowanie,
  • przekonanie rodziców o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych 
    w domu, środowisku szkolnym.

 Program „Moje dziecko idzie do szkoły” jest doskonałą pomocą dydaktyczną dla rodziców, nauczycieli i wychowawców.