Z nauką jest jak z wiosłowa­niem pod prąd. Sko­ro tyl­ko zap­rzes­ta­niesz pra­cy, za­raz spycha cię do tyłu.

Aktualności

06 października 2018 08:18 | Aktualności

Ogólnopolski Konkurs "Szkolny Klub Wolontariatu"

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim konkursie dla szkół, pod nazwą „Szkolny Klub Wolontariatu”. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od  4 września 2018 r. do 12 marca 2019 r. Głównym celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych, dostarczanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Osobami odpowiedzialnymi za przebieg i wykonywanie poszczególnych zadań konkursowych są opiekunki Szkolnego Koła Wolontariatu panie Magdalena Pawłowicz oraz Agata Adamczak. Aby móc rozpocząć swój udział w konkursie jeden z opiekunów Szkolnego  Klubu Wolontariatu był zobligowany ukończyć specjalny kurs e-learningowy,  przeprowadzony przez Studium Prawa Europejskiego.

Aby otrzymać certyfikat należy wykonać 8 z 11 zadań konkursowych, do których należy m. in.:

1. Przeprowadzenie ogólnoszkolnej lub klasowej pogadanki nt. „Co to jest wolontariat?”.
2. Promocja idei wolontariatu na terenie szkoły – zorganizowanie apelu, przedstawienia teatralnego, wykonanie plakatu.
3. Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego nt. „Pomocna dłoń”.
4. Przygotowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnej w środowisku lokalnym, w dowolnej formie i na wybrany cel.
5. Przeprowadzenie Dnia Wolontariusza w szkole.
6. Zaangażowanie szkoły i uczniów w akcję charytatywną o zasięgu ogólnopolskim.
7. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu na przygotowanie opowiadań/wierszy na temat: „Pomaganie jest fajne!”.
8. Przeprowadzenie pogadanek w klasach przez pedagoga szkolnego, wychowawcę na temat ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych zwracając uwagę na rolę wolontariatu i chęć pomagania.
9. Przeprowadzenie akcji samopomocy na rzecz uczniów w szkole np. „Poczytaj mi kolego”, pomoc w nauce, podczas dyżurów na przerwach, itp.
10. Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej na temat: „Czy warto pomagać?”, „Jak oceniasz Szkolny Klub Wolontariatu, czym powinien się jeszcze zajmować i komu pomagać?”.  

W październiku rozpoczęliśmy realizację pierwszego zadania z konkursu. Wychowawcy na godzinie wychowawczej w kl. IV – VI przeprowadzili pogadanki na temat: „Co to jest wolontariat?” oraz „Warto pomagać!”. Akcje charytatywne, organizacje pożytku publicznego, wolontariat były omawiane w kl. VII-VIII. Uczniowie klas IV-VIII mieli okazję dowiedzieć się, czym jest wolontariat, jakie cechy powinien posiadać wolontariusz. Wychowawcy prosili uczniów, by wymielili organizacje, akcje, które zajmują się taką działalnością. Kolejnym etapem było zachęcenie dzieci do włączania się w szkolne akcje. Uczniowie, którzy angażują się i wspierają takie działania szkoły, dawają świadectwo tego, co im daje pomaganie innym. Efektem końcowym wszystkich spotkań i pogadanek były prace plastyczne wykonane przez uczniów.

Przeczytano: 174 razy. Wydrukuj|Do góry