Z nauką jest jak z wiosłowa­niem pod prąd. Sko­ro tyl­ko zap­rzes­ta­niesz pra­cy, za­raz spycha cię do tyłu.

Aktualności

02 listopada 2018 10:13 | Aktualności

Projekt "Mały Medyk"

Bardzo miło jest nam poinformować o zakwalifikowaniu  uczniów z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Wojnowic do projektu Mały Medyk w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Projekt „Mały Medyk”, który jest realizowany od sześciu lat przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dzięki temu w tym roku rozszerzona została oferta dla studentów m.in. o projekty badawcze, warsztaty dla uczniów i rodziców. Do projektu Mały Medyk w UMP zakwalifikowało się 398 uczniów, w tym 30 uczniów (aż 2 grupy) z ZSP z Wojnowic. Spotkania odbywać się będą w Centrum Kongresowo – Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a także w ZSP w Wojnowicach. Celem  projektu jest rozbudzenie ciekawości poznawczej, innowacyjności, krytycznego myślenia, uczenia się i pracy zespołowej poprzez tworzenie i prezentacje projektów naukowych, podniesienie kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w latach 2018 – 2020. Koordynatorami projektu są pracownicy UMP i ZSP Wojnowice: Barbara Purandare, Kamila Stawczyk – Eder, Elżbieta Kaczmarek, Agata Adamczak.

31 października 2018 roku odbyła się uroczysta inauguracja zajęć projektu „Mały Medyk”. O wygłoszenie wykładu inauguracyjnego zostały poproszone uczennice szkoły z Wojnowic: Jadwiga Marcinkowska i Aleksandra Szymanowska. Obie uczennice uczestniczyły w projekcie „Mały Medyk” w ubiegłym roku szkolnym. Reprezentowały również uczelnię i szkołę na IX Międzynarodowej Konferencji Polskiej Akademii Dzieci, która odbyła się w Gdańsku. Dziewczyny wygłosiły wykład pt. „Magiczna medycyna w Harrym Potterze”. Tego dnia wykład miał również pan Jacek Jarosz, który jest ratownikiem medycznym, specjalistą zdrowia publicznego i wiceprezesem Fundacji Redemptoris Missio. Wykładowca opowiedział o swoim pobycie i wolontariacie medycznym w Afryce. Zachęcał również do włączenia się w akcję „Opatrunek na ratunek”. 

Przeczytano: 212 razy. Wydrukuj|Do góry